Uvjeti korištenja

LTT SPORT TRADE j.d.o.o. za trgovinu

Davorina Trinajstića 1,

51 410 Opatija

MBS: 4754204

OIB: 40528633499

Tel: +385-99-3653445

Uvjeti korištenja LTT SPORT TRADE j.d.o.o. web stranice za online prodaju i Uvjeti prodaje putem internetske trgovine  LTT SPORT TRADE j.d.o.o. 

Upozorenje!

Ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja LTT SPORT TRADE j.d.o.o. web stranice za online prodaju te Uvjete prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti) putem internetske trgovine LTT SPORT TRADE j.d.o.o. prije korištenja web stranice www.tecro24.com (dalje u tekstu: web stranica) u cilju ostvarivanja kupnje proizvoda ili usluga na istoj ili dobivanja informacija o pojedinim proizvodima i uslugama. 

U slučaju da ste odlučili pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa Uvjetima, u suprotnom LTT SPORT TRADE j.d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. 

Ukoliko niste suglasni s Uvjetima, tada Vam ljubazno ukazujemo da ne koristite web stranicu u svrhu kupnje proizvoda/usluga ili pribavljanja informacija o istima, već da nam se obratite na u zaglavlju naveden telefonski broj da bi dobili sve potrebne informacije i/ili ostvarili kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

1. Opće odredbe Uvjeta prodaje

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na ugovorne odnose primjenjuju se Uvjeti poslovanja LTT SPORT TRADE j.d.o.o. objavljeni na ovoj web stranici te važeći zakoni, prvenstveno ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 41/14,110/15,14/19, dalje u tekstu: ZZP) koji je cijelosti sukladan aktima Europske Unije kako je i navedeno odredbom članka 2. ZZP-a, a osobito u dijelu kojim navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa ZZP (NN 41/14,110/15, 14/19, glava III. - Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu).

Zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da

A) PODACI O PRODAVATELJU

Prodavatelj je trgovačko društvo: LTT SPORT TRADE j.d.o.o.

Davorina Trinajstića 1, 51410 Opatija

Tel: + 385 (99) 3653445         

e-mail adresa: info@tecro24.com

LTT SPORT TRADE jednostavno društvo  s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Erste Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

IBAN: HR0224020061500093061

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod MBS: 4754204

Temeljni kapital društva u iznosu od 10,00 kuna uplaćen u cijelosti, 

Uprava: Denis Kurilić, Opatija, Ulica Davorina Trinajstića 1, OIB: 38899240986, direktor

B) ZNAČENJE RIJEČI NAVEDENIH U OPĆIM UVJETIMA

Prodavatelj - LTT SPORT TRADE j.d.o.o., Davorina Trinajstića 1, 51410 Opatija

www.tecro24.com - adresa web stranice Prodavatelja internet trgovine za online prodaju

Kupac - potrošač - sve osobe koje su nakon pretraživanja i odabira proizvoda ili usluge izvršile registraciju svojih podataka te naručile proizvod ili uslugu.

Korisnik - www.tecro24.com - sve osobe koje web stranicu www.tecro24.com koriste u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na www.tecro24.com ili dobivanja bilo kakvih informacija o nekom proizvodu.

Korištenje www.tecro24.com - pristup je stranici www.tecro24.com radi realizacije internet trgovine ili dobivanja informacije o proizvodima

Proizvodi - svi proizvodi koji su istaknuti na www.tecro24.com, a koje je moguće kupiti putem internetske trgovine.

C) DETALJNIJA POJAŠNJENJA POJMOVA OPĆIH UVJETA

Kupac - potrošač

1. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba, točnije pravna i fizička osoba kao posjetitelj tecro24.com d.o.o. i web shopa www. tecro24.com koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.

2. Korištenje usluga LTT SPORT TRADE j.d.o.o. webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, dok korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena. Roditelji i/ili skrbnici dužni su o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenje, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

3. U ime i za račun maloljetnika i/ili potpuno poslovno nesposobne osobe ugovor mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, dok osobe s djelomičnom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj nije odgovoran za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Cijene

1. Sve cijene svih proizvoda su maloprodajne cijene (MPC). Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama (kn), kao hrvatskoj nacionalnoj valuti sa uključenim PDV-om.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo i za web shop. Prodavatelj je ujedno ovlašten bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će Kupcu biti jasno naznačeno prije same kupovine.

3. Neovisno od točke 2. Općih uvjeta o Cijeni, naručeni proizvodi isporučuju se po cijenama koje su vrijedile u trenutku izrade web narudžbe.

4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za pojedini proizvod, skupinu proizvoda, sve proizvode ili skupinu potrošača u skladu sa ZZP-om, kao i bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za Posebne oblike prodaje sukladnom navedenom zakonu. Navedene pogodnosti vrijede isključivo za internetsku kupovinu, što je kupcu naznačeno prije same kupovine.

Akcijska prodaja

Prodavatelj LTT SPORT TRADE j.d.o.o. Opatija, sukladno ZZP-u po svojoj odluci stavlja određene proizvode na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje opisani su detaljno, a posebno trajanje akcijske prodaje i visina popusta. Prodavatelj LTT SPORT TRADE j.d.o.o. nije dužan zaprimati i obrađivati narudžbe po uvjetima akcijske prodaje izvršene nakon proteka roka akcijske prodaje.

2. POSEBNI UVJETI

Prodavatelj LTT SPORT TRADE j.d.o.o. donosi Uvjete prodaje na sljedeći način: 

Sukladno ZZP-u, Prodavatelj je odobrio sljedeće: 

1. "Posebni oblici prodaje" i "Akcije" - definirane su sukladno ZZP-u; 

2. U cijenu proizvoda/usluge nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe.

3. Uslugu dostave proizvoda naručenih putem webshop-a obavljaju dostavne/kurirske službe sa kojima tvrtka LTT SPORT TRADE j.d.o.o. ima zaključen ugovor. 

4. Usluga dostave naplaćuje se po Cjeniku iskazanom u postupku narudžbe. Brzina dostave ovisi o raspoloživosti robe koja se naručuje, načinu plaćanja i adresi dostave.

Prodavatelj LTT SPORT TRADE j.d.o.o. je dužan isporučiti naručenu robu u ispravnom stanju u što kraćem razumnom roku od trenutka izvršenja plaćanja proizvoda/usluge. 

A) Opće odredbe

1. Nositelj svih prava na internet stranici www.tecro24.com je trgovačko društvo LTT SPORT TRADE j.d.o.o. (dalje u tekstu: Prodavatelj). Prodavatelj putem navedene web stranice pruža uslugu prodaje putem internetskog servisa – TECRO webshopa. Korištenjem usluge TECRO webshopa smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s odredbama Uvjeta, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem TECRO webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz zaključenja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Potrošača kao krajnjeg kupca i LTT SPORT TRADE  j.d.o.o. webhopa i smatraju se sastavnim dijelom ugovora, kao i u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstava, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu i tajnost osobnih podatka i druga pitanja vezana uz korištenje www.tecro24.com i online kupnje.

2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku izvršenja narudžbe proizvoda.

3. Korisnici su upućeni da prije kupnje proizvoda/usluga pročitaju Uvjete te da ih redovito provjeravaju,  kako bi bili upoznati sa pravima i obvezama.

4. Prodavač pridržava pravo izmjene Uvjeta u svako doba bez prethodne najave te neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama web shop-a.

5. Prodavatelj ima pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio TECRO web shopa u svako doba bez prethodne najave te nije odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama web shop-a.

6. Prodavatelj ima pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge TECRO webshopa u svako doba bez prethodne najave, uključujući i djelomičnog ili u cijelosti ograničavanja pristupa kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe Uvjeta.

7. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.tecro24.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja TECRO web shop-a, ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, virusa u računalima i drugih slučajeva za koje nije odgovoran prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www. tecro24.com.

9. Prodavatelj nije odgovoran za točnost i/ili potpunost informacija i sadržaja koji se nalaze na www. tecro24.com. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu proizvoda, dok za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti proizvoda u naravi i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na predmetnim stranicama, ukoliko proizvođač izmjeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

10. Prodavatelj je ovlašten bez obavijesti, mijenjati sadržaj Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za webshop, kao i sav ostali materijal na www.tecro24.com, zbog čega su Korisnici www.tecro24.com dužni prilikom svakog posjeta web stranici pregledati sadržaj iste. U suprotnom, Prodavatelj je oslobođen bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.tecro24.com web stranici.

B) Fotografije i opisi

1. Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. www.tecro24.com nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda te zadržava pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda.

2. LTT SPORT TRADE  j.d.o.o. sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na www. tecro24.com u dobroj namjeri kako bi se kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. LTT SPORT TRADE j.d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda LTT SPORT TRADE j.d.o.o. ne odgovara. Moguće su razlike između proizvoda u naravi i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opise se redovito i detaljno provjeravaju.

3. Prodavatelj nije odgovoran za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.tecro24.com. LTT SPORT TRADE j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane dobavljača - proizvođača.

C) Izjava o kolačićima (Cookies policy)

Kako bi stranice www.tecro24.com ispravno radile, na računalo Korisnika sprema se malena količina informacija (Cookies). Prema zakonodavstvu Europske Unije, LTT SPORT TRADE j.d.o.o. prije spremanja Cookiesa (kolačića) mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice www.tecro24.com internetske trgovine Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa (kolačića).

Cookies su neophodan dio procesa naplate i bez njihovog korištenja, Korisnik neće biti u mogućnosti dodati proizvode u košaricu i završiti proces plaćanja. Ukoliko Korisnik treba više informacija o cookie-ima, Prodavatelj upućuje na www.allaboutcookies.org. Kako bi omogućili korištenje cookie-a na Windows PC-u, odabire se opciju 'help' na vrhu browsera, a potom se klikne na 'about' opciju. Postavkama na Mac-u pristupa se pod menijem 'jabuka' dok je browser aktivan, a onda se odabere 'about' opciju.

D) Ugovor

Ugovor mora sadržavati informacije o:

1. tvrtki, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u linka "kontaktirajte nas"

2. proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu

3. glavnim svojstvima proizvoda ili usluge

4. cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja

5. troškovima dostave proizvoda

6. načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge

7. usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, te uvjete korištenja istih ukoliko ih proizvođač osigurava.

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. ZZP-u te obrascu za jednokratni raskid ugovora.

9. situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovorao tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-a, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način

10. o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac biti dužan platiti Prodavatelju razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ZZP-u

11. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti Potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (papir, elektronička pošta).

E) Postupak naručivanja

•Korak 1. - Registracija

Link za registraciju nalazi se u gornjem desnom dijelu stranice. Polja koja su označena kao obavezna, moraju biti popunjena da bi se mogla izvršiti registracija za korištenje webshopa. Registracija na stranicu se obavlja samo jednom kod prve kupnje na stranicama a kod svake sljedeće kupnje se koristi prijava sa korisničkim imenom i lozinkom. Na vašu mail adresu biti će poslan link kojeg treba kliknuti jednom kako bi potvrdili vaš korisnički račun.

•Korak 2. - Prijava

Sa korisničkim imenom i lozinkom treba se prijaviti na stranice webshopa. Link za prijavu nalazi se u gornjem desnom dijelu stranice. Kada ste prijavljeni na webshop umjesto riječi "prijava" u gornjem desnom dijelu stranice treba se pojaviti Vaše korisničko ime, po tome ćete znati da ste uspješno prijavljeni na stranicu i da možete nastaviti na sljedeći korak za naručivanje proizvoda. Klikom na korisničko ime dolazimo do obrasca koji smo popunjavali kod registracije u kojem je moguće izvršiti promjene ukoliko je nešto krivo upisano ili jednostavno želite promijeniti lozinku.

•Korak 3. - Traženje proizvoda

Pretragu možete izvršiti na dva načina. Prvi način pretrage proizvoda je putem tražilice koja se nalazi u gornjem lijevom dijelu stranice. On je puno brži ako znate dio ili puno ime proizvoda koji tražite ili kataloški broj proizvoda. Drugi način pretrage je putem izbornika kategorije proizvoda koji se nalazi sa lijeve strane web stranice.

•Korak 4. - Izbor proizvoda (ubacivanje u web košaricu)

Kada ste uspješno pronašli proizvod koji trebate sljedeći korak je ubaciti ga u web košaricu. Prema standardu je količina koja se ubacuje u košarici postavljena na 1 kom što ćemo učiniti sa gumbom "Dodaj u košaricu". Ukoliko želimo ubaciti više komada određenog proizvoda potrebno je na stranici "Košarica" promijeniti količinu naručenih proizvoda. Ukoliko naručite krivi proizvod ili količinu status web košarice detaljno možete pogledati i promijeniti na stranici "Košarica". Artikli se automatski brišu iz košarice kada se narudžba ili kupnja izvrši.

•Korak 5. - Potvrda suglasnosti općih uvjeta online kupovine

Prije nego što zaključite kupnju obavezno je da pročitate i potvrdite da ste suglasni sa općim uvjetima online kupovine tvrtke LTT SPORT TRADE j.d.o.o. Rijeka na našim web stranicama www.tecro24.com. Ukoliko ne potvrdite da ste pročitali i da ste suglasni sa našim općim uvjetima, nećete moći zaključiti kupovinu.

•Korak 6. - Izbor obrade narudžbe (ponuda za plaćanje gotovinom, Paypalom ili direktna kupnja - plaćanje karticom)

Kada ste odabrali proizvode i količine prelazite na sljedeći korak ''zaključi kupnju'' u kojem možete odabrati da li proizvod želite odmah platiti karticom ili odabrati opciju plaćanja virman/gotovina u kojoj će Vam sustav odmah nakon klika na gumb zaključi kupnju automatski poslati e-mail sa web narudžbom. Ukoliko ste odabrali opciju plaćanja po web narudžbi u e-mailu koji ćete primiti navedeno je da bi bilo dobro da uplatu ne izvršavate dok webshop administrator još jednom ne provjeri stvarno stanje naručenih artikala i rezervira ih za Vašu narudžbu. Uplatu bi trebali izvršiti tek kada dobijete e-mail Potvrda narudžbe, ali nije problem i ako sredstva odmah uplatite ako želite ubrzati proces evidencije uplate i dostave. Ukoliko se pokaže da ste sredstva uplatili, a proizvod koji ste naručili ipak nije raspoloživ novac vraćamo po hitnom postupku na račun sa kojeg je i uplaćen ili birate drugi proizvod ako Vama odgovara. Ako ste odabrali opciju plaćanja karticom i izvršili plaćanje, e-mail koji ćete tada primiti naglasiti će da je Vaša narudžba u obradi. Dok ne dobijete e-mail o evidentiranoj uplati od strane web administratora znači da Vaša narudžba nije obrađena. Sredstva se skidaju sa kartice tek kada dobijete obavijest o evidentiranoj uplati na e-mail. Možemo stornirati Vašu narudžbu i odmah izvršiti povrat sredstava i 24h nakon što primite e-mail o evidentiranoj uplati. Povrat sredstava se može izvršiti i nakon navedenog roka, ali se tada na povrat čeka par dana.

F) Internetska trgovina - sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.tecro24.com. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu LTT SPORT TRADE j.d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, potvrdom narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.tecro24.com internetske trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe - web trgovina i/ili telefona s ljudskim posredovanjem.

G) Načini plaćanja

Sve cijene su maloprodajne cijene MPC sa PDV-om, u hrvatskoj nacionalnoj valuti- hrvatska kuna (kn). 

Plaćanje kreditnim karticama: American Express, MasterCard, Visa, Diners.

Plaćanje Paypal-om

Plaćanje na račun: Erste Bank d.o.o. IBAN:   

Plaćanje pouzećem

Sve cijene proizvoda na web stranicama su sa uračunatim PDV-om i vrijede za avansno plaćanje po web narudžbi, pouzećem, Paypal-paćanjem ili plaćanje putem kreditnih kartica. U slučaju krive uplate iznosa tvrtka LTT SPORT TRADE  j.d.o.o. će osigurati povrat više uplaćenog novca na račun platitelja.

•Općom uplatnicom

•Plaćanjem u pošti, banci ili putem e-bankarstva

•Povratno plaćanje Paypalom

•Pouzećem prilikom isporuke robe

Prije izvršenja uplate bilo kojim od ponuđenih modela plaćanja Kupac se prvotno mora registrirati i ispuniti online formular za narudžbu proizvoda.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice ili Paypala ili trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja:

IBAN: HR0224020061500093061  Žiro račun br.: 

H) Podaci o kreditnoj kartici

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo WS Pay. WS Pay se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između WS Pay sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. WS Pay u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

Djelatnici LTT SPORT TRADE  j.d.o.o. ni u jednom trenutku nemaju pristup broju Vaše kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. U mogućnosti su transakciju naplatiti, u cijelom iznosu ili djelomično, ili otkazati.

I) Dostava

1. Proizvodi koji su plaćeni u postupku web narudžbi šalju se isti dan izvršenja narudžbe te se isporučuju Kupcu u roku navedenom na web stranici www.tecro24.com, (ovisno o voznom redu dostavne/kurirske službe), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. 

2. Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem dostavne službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt navedene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac, već do ulaza u zgradu.

3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda, te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod.

5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva pripadajući račun za proizvod te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

J) Raskid ugovora i povrat

1.Prije zaključenja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na „Uvjeti korištenja“ ispod pregleda narudžbe (obavijest iz članka 57. st. 1. ZZP-a), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZZP-a.

2.Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

•ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pismeni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena

•ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

•Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti LTT SPORT TRADE j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

•Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta   kupnje.

•Izjava se šalje poštom (na LTT SPORT TRADE j.d.o.o. Davorina Trinajstića 1, 51410 Opatija) elektroničkom poštom na info@tecro24.com. U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.

•Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada LTT SPORT TRADE j.d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca LTT SPORT TRADE j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.

•Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu LTT SPORT TRADE j.d.o.o., Davorina Trinajstića 1, 51410 Opatija, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavtelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Ukoliko Korisniku nije jasan postupak vraćanja proizvoda, isti se upućuje na info@tecro24.com u svrhu dobivanja relevantnih podataka. 

•Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

•Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

3. Povrat robe i zaštita potrošača

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje nastalo u periodu do predaje robe Kupcu u posjed.

Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru putem pošte ili elektroničke pošte, a trgovačko društvo LTT SPORT TRADE j.d.o.o. dužno je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. LTT SPORT TRADE j.d.o.o. vodit će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) trgovačko društvo LTT SPORT TRADE j.d.o.o. potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o tvrtki, sjedištu i matičnom broju trgovačkog društva kojem potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet trgovačkog društva, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.

4. Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavač se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

5. Potrošački prigovori i primjedbe

Sukladno ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, Kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@tecro24.com

Izjava o privatnosti

LTT SPORT TRADE j.d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici LTT SPORT TRADE j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija

LTT SPORT TRADE j.d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Ispravci / ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti slanjem e-maila na adresu: info@tecro24.com.

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naših Internet stranica kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima, ako takvi postoje, otkrivamo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili ne naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: info@tecro24.com.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta Prodavatelja.

Posljednje pogledano